+48 696 436 451
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ZAJRZYJ DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW
ZOBACZ WIĘCEJ
1. Jak GCP Method® sprawdza się w rekrutacji? Dlaczego Rekruterzy biorą pod uwagę taką analizę w procesach rekrutacyjnych? Jaką wartość może wnieść psychologiczna analiza pisma do procesu rekrutacji?

Analiza grafologiczna znalazła swoje miejsce w branży HR, także w procesach rekrutacyjnych. W Szwajcarii korzysta z niej 11% firm. Znajduje zastosowanie w:
- rekrutacji na stanowiska menedżerskie i samodzielne eksperckie,  
- zarządzaniu zespołem (narzędzie do profilowania potencjału i określania predyspozycji poszczególnych członków zespołu, a także wykrywania barier komunikacyjnych i potencjalnych źródeł konfliktów),
- rozwoju osobistym (zwiększa świadomość własnych talentów, umiejętności i ograniczeń).

W ramach rekrutacji, analiza daje możliwość określenia predyspozycji kandydata do zajmowania określonego stanowiska pracy. GCP Method® to wielowymiarowy profil osobowości i stylu funkcjonowania. Dzięki temu możliwe zarówno lepsze poznanie kandydata, jak i sprawdzenie  czy profil psychologiczny danej osoby jest dopasowany do wymagań stanowiska pracy. Analiza grafologiczna może być łączona z innymi testami i dzięki temu usprawniać podejmowanie decyzji w procesach rekrutacyjnych. GCP Method® to doskonałe wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych, a także narzędzie usprawniające zarządzanie zespołem.

2. Kiedy najlepiej wykonywać testy?

W rekrutacji - najlepiej sprawdza się w późniejszych etapach (faza shortlist). GCP Method® - audyt zespołu najlepiej przeprowadzić w momencie powoływania nowego zespołu lub gdy zespół chce się rozwijać / wzbić na wyższy poziom.
3.  3. Czy taka metoda jest rzetelna? Jak można ocenić jej skuteczność? Czy została poparta jakimiś badaniami?
GCP Method® to najbardziej wiarygodna metoda grafologiczna na świecie. Została opracowana w badaniach naukowych na próbie 883 osób oraz z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów uczących się. To spowodowało, że jest najbardziej trafną metodą profilowania osobowości z dostępnych na rynku.  Metoda jest odporna na manipulowanie odpowiedziami - nie ma jednej “właściwej odpowiedzi”. Jest trafna i rzetelna - w zależności od badanej cechy trafność mieści się w przedziale 0,65-0,8 (skala 0-1), czyli podobnie jak w przypadku Assessment Center. Należy także podkreślić, że pomimo pisania na komputerze, co jest domeną dzisiejszych czasów, pismo ręczne jest nadal zindywidualizowane i umożliwia stworzenie profilu psychologicznego.
 4. 4. W jaki sposób odbywa się analiza?

Po zakupie danego wariantu analizy, klient wypełnia formularz zgody oraz otrzymuje krótki fragment tekstu do przepisania ręcznie. Fragment ten należy przesłać skanem na adres mailowy naszej firmy. Próbka pisma jest mierzona przez grafologa, a następnie szczegółowo opisywana w raporcie. Klient otrzymuje gotowy raport i ma możliwość skorzystania z sesji indywidualnej lub zespołowej (dot. audytu psychologicznego zespołu), w czasie której zostaną omówione wyniki badania.
  5. Jakie elementy pisma ręcznego są analizowane?

Analizowanych jest łącznie 48 cech. Ważne jest to, że jeden element pisma nie ma dużego znaczenia, diagnostyczny jest dopiero zespół cech pisma. Każdy element pisma jest opisywany (mierzony, liczony).
6. Jak przygotować próbkę pisma?

Osoba badana powinna siedzieć przy stole i pisać w typowym dla siebie tempie, w naturalny sposób. Na samym początku należy wypełnić formularze zgody oraz formularze informacji dodatkowych. Następnie przepisać tekst na białą, gładką kartkę formatu A4. Pod kartkę, na której będzie osoba pisać powinny być podłożone co najmniej dwie inne kartki. Tekst powinien być przepisany w sposób ciągły, bez przerw (należy usunąć czynniki zakłócające, np. wyłączyć telefon).
  7. Kto może wziąć udział w badaniu?

W badaniu mogą wziąć udział osoby powyżej 20. roku życia. Z badań wyklucza dysgrafia oraz niektóre choroby neurologiczne.
 
8.Czy GCP Method® można stosować wśród obcokrajowców?

Tak, ale osoba powinna posługiwać się biegle alfabetem łacińskim.
9.  9. Czy można oszukać grafologa?

Tak, i nie. Potencjalnie istnieje taka możliwość - można próbować zmienić charakter swojego pisma. Jednak bardzo trudno jest utrzymać zmieniony styl przepisując dłuższy tekst. Widać niespójności.

10. Czy są dobre i złe wyniki?

Nie ma dobrych i złych cech psychologicznych, dlatego nie ma też dobrych złych wyników GCP Method®. Dopiero odniesienie tych cech do konkretnych sytuacji lub zadań powoduje, że okazują się one w tych przypadkach użyteczne lub nie.
 
11. Czy wyniki GCP Method® są bezpieczne?

Dane przechowywane są zgodnie z zasadami GIODO. Raport z wynikami jest przesyłany w pliku PDF otwieranym hasłem. Hasło przesyłane jest smsem.
 
12. Pismo się zmienia - jak często należy powtarzać badanie?

Pismo ręczne jest dość stabilne w czasie i jednocześnie odzwierciedla cechy i styl zachowania. Dlatego, jeżeli osoba pracuje nad sobą i się zmienia, to jej pismo też ulegnie modyfikacji. Przeprowadzono badania wśród osób uczestniczących w psychoterapii. Ich wyniki ujawniły, że u osób, które w efekcie terapii np. stały się bardziej ufne w relacjach z innymi, pismo zmieniło się w podobny sposób. W związku z tym, że człowiek ciągle się zmienia i rozwija, warto powtórzyć badanie GCP Method® najpóźniej po dwóch latach (szczególnie dotyczy to procesów rekrutacyjnych).

Analiza grafologiczna
FAQ