+48 696 436 451
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ZAJRZYJ DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW
ZOBACZ WIĘCEJ

12. Co jeśli pracownik zwolni się? Czy naliczana jest wtedy opłata administracyjna za cały miesiąc? Czy przysyłacie mi innego? Czy muszę dodatkowo płacić za nowego pracownika?


Opłata administracyjna jest naliczana w zależności od liczby pracowników za cały miesiąc, niezależnie od tego czy pracownik, czy pracodawca zrezygnują ze współpracy. Koszty związane z przygotowaniem dokumentów do zatrudnienia i wypłatą wynagrodzenia są stałe, niezależnie od liczby przepracowanych godzin.

Jeżeli natomiast rekrutowany pracownik w ciągu pierwszego miesiąca zrezygnuje ze współpracy, wówczas bez dodatkowych kosztów przedstawiamy kolejnego kandydata. Opłata rekrutacyjna jest wówczas naliczana jednokrotnie.

13. Jakie koszty pojawią się na FV?


Koszty na FV są zależne od rodzaju umowy. Na życzenie klienta przedstawiamy szczegółowe kalkulacje.


10. Kto określa rodzaj umowy?


Rodzaj umowy określany jest na podstawie zlecanych zadań i charakteru pracy, o rodzaju umowy decyduje klient.

11. Czy doliczane są koszty związane z rekrutacją? Jakie?


Jeżeli w ramach outsourcingu klient zdecyduje się również na rekrutację pracownika, wówczas w przypadku stanowisk niższego szczebla, jednorazowa opłata w pakiecie rekrutacja + administracja wysokości 99 PLN + VAT.

7. Ile kosztuje outsourcing?


Koszt outsourcingu zależy od liczby pracowników oraz formy zatrudnienia i jest ustalany indywidualnie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia. Miesięczna opłata administracyjna wynosi od 49 do 149 złotych netto za osobę.

8. Ile trwa outsourcing?


Czas trwania zależy od indywidualnych potrzeb klienta, zazwyczaj jest to od kilku dni do kilkunastu miesięcy. Można z niego skorzystać na potrzeby prac krótkoterminowych oraz w ramach dłuższej współpracy z kandydatem.

9. Kto ustala stawkę wynagrodzenia dla pracownika?


Stawka ustalana jest z klientem indywidualnie. My przedstawiamy kalkulacje dotyczące kwoty netto/ brutto i całkowity koszt zatrudnienia.

4. Co obejmuje proces rekrutacji w usłudze outsourcingu?


Szukając odpowiednich Kandydatów wykorzystujemy naszą bazę, publikujemy ogłoszenia na portalach internetowych oraz korzystamy z mediów społecznościowych. Rekruter przeprowadza z wybranymi kandydatami wywiad telefoniczny pod kątem ich dopasowania do oferty pracy. Następnie przedstawia klientowi CV wraz z notatką po rozmowie telefonicznej. Na życzenie klienta rekruter może również umówić spotkanie z kandydatem oraz poinformować go o warunkach współpracy.

5. Jakie stanowiska obejmuje outsourcing?


W ramach outsourcingu rekrutujemy i zatrudniamy pracowników niższego szczebla.

6. Jakie regiony Polski obejmuje outsourcing?


Prowadzimy outsourcing na terenie całej Polski.


3. Co wchodzi w obsługę administracyjną pracowników?

W ramach administracji pracowników zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową, tj.:

· zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową,

umowy o dzieło lub umowy zlecenie,

·  odpowiedzialność prawną za Pracowników przed ZUS, US i PiP,

· ochronę prawną względem szkód materialnych spowodowanych przez

Pracownika,

·  rozliczanie wynagrodzeń, diet, świadczeń chorobowych i urlopowych,

·  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków wobec Pracowników 

i organów administracji państwowej,

·  nielimitowany dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami,

·  kierowanie procesem zwolnienia,

·  administrowanie teczkami pracowniczymi,

·  rejestrowanie i wyrejestrowywanie Pracowników z ZUS,

·  ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych,

·  kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

· monitorowanie istotnych terminów, takich jak: kończących się umów o pracę

czy powrotów z urlopów,

· naliczanie składki na PFRON,

· przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów

związanych z zatrudnieniem,

·  przygotowywanie raportów kadrowych,

·  przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, US.

1. Co obejmuje outsourcing?

W ramach outsourcingu oferujemy proces rekrutacji oraz zatrudnienia i administracji pracowników, m.in. w zakresie pracy tymczasowej oraz prac krótkoterminowych.

2. Czy w ramach outsourcingu muszę skorzystać z usługi rekrutacji, czy mogę zlecić zatrudnienie przedstawionego przeze mnie kandydata?

Outsourcing może obejmować tylko i wyłącznie proces zatrudnienia i obsługi administracyjnej. Pracownik może zostać przedstawiony przez klienta. Cena usługi jest wówczas pomniejszona o koszty rekrutacji.

Outsourcing
FAQ