+48 696 436 451
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ZAJRZYJ DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW
ZOBACZ WIĘCEJ

1. Gdzie można stosować?


Testy psychometryczne mogą być wykorzystywane w trakcie procesu rekrutacji w celu oceny dopasowania kandydata do stanowiska oraz w trakcie zatrudnienia w celu planowania ścieżek rozwoju, budowania zespołów czy zwiększenia motywacji pracowników. Jest to również narzędzie dla osób poszukujących pracy, które chcą się wyróżnić i przedstawić wyniki potencjalnemu pracodawcy.

2. Co mierzy/bada?

W zależności od narzędzia możemy przygotować profil stanowiska pracy, ocenić dopasowanie kandydata do stanowiska pracy oraz istniejącego zespołu. Psychometria opisuje styl zachowania, mocne strony oraz obszary do rozwoju osoby analizowanej. Dzięki temu możemy się dowiedzieć w jakich zadaniach kandydat będzie najbardziej efektywny oraz co działa na niego motywująco. Psychometria pozwala również ocenić szybkość uczenia się kandydata.

3. Czy można wpływać w jakiś sposób na wyniki testu?

Narzędzie jest tak przygotowane, aby kandydat nie miał możliwości manipulowania odpowiedziami i takiego typu próby mogą zakończyć się wynikiem nieważnym.

4. Jakie warunki powinny być zachowane podczas udzielania odpowiedzi?

Bardzo ważne jest, aby ograniczyć wpływ czynników, które będą odciągały uwagę, tj. wyłączyć telefon, znaleźć spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał, a analizowany będzie mógł się skoncentrować na udzielaniu odpowiedzi.

5. Jak wygląda badanie?

Analizy przeprowadzane są online. Analizowany otrzymuje na swoją pocztę mailową link do analizy. Odpowiedzi może udzielać w dowolnym czasie i miejscu. Na życzenie klienta możliwe jest przeprowadzenie analizy w formie papier-ołówek.

6. Ile to trwa?

W zależności od narzędzia czas udzielania odpowiedzi wynosi od 5 do 60 minut.

7. Na czym polega?

W zależności od wybranego narzędzia analizowany udziela odpowiedzi na zadane pytania lub wybiera sformułowania, które go dotyczą.

8. Kto ma dostęp do wyników?

Pozyskane dane są poufne i wrażliwe. Dostęp do wyników ma:

·         osoba zlecająca analizę

·         analizowany

·         Certyfikowany Konsultant

9. W jaki sposób przedstawiane są wyniki?

Wyniki przedstawiane są w formie raportu elektronicznego w formacie pdf. Wzór raportu znajduje się na karcie poszczególnych produktów. Na życzenie klienta raport może być wysłany również pocztą w formie papierowej.

10. Czy są dobre/złe odpowiedzi?

W zależności od narzędzia. Narzędzia oceniające styl zachowania kandydata nie mają poprawnych odpowiedzi a interpretacja wyniku zależy od zadań na stanowisku. Narzędzie oceniające inteligencję płynną to test w którym są pytania jednokrotnego wyboru.

11. Czy kandydat musi się jakoś do testu specjalnie przygotowywać?

Nie. Kandydat powinien jedynie zarezerwować sobie czas potrzebny na wykonanie analizy i skoncentrować swoje myśli na udzielanych odpowiedziach.

12. Które narzędzie powinienem wybrać?

W przypadku wątpliwości dot. wyboru narzędzia, zachęcamy do kontaktu +48 696 436 451.


13. Jaka jest walidacja narzędzia?

Oferowane narzędzia są trafne, rzetelne i standaryzowane oraz dostosowane do polskiej normy kulturowej. Na życzenie Klienta możemy przedstawić szczegóły walidacji.

14. Czy mogę wykonać analizę w języku obcym?

Oczywiście. Narzędzia dostępne są w 56 językach i funkcjonują obecnie w 60 krajach. Raport możemy przygotować w języku polskim lub obcym.


Psychometria
FAQ