+48 696 436 451
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ZAJRZYJ DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW
ZOBACZ WIĘCEJ

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

– JEJ ZNACZENIE DLA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI


MTQ48

Na konkurencyjnym, szybko zmieniającym się rynku, w obliczu coraz mniejszego znaczenia źródeł przewagi konkurencyjnej, związanej z ekonomiką skali i technologią coraz większego znaczenia nabierają pytania:


Jak znaleźć pracowników, którzy będą  potrafili sprawnie funkcjonować i osiągać maksymalne wyniki w pełnym wyzwań środowisku?

Co zrobić, by maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach?


Pozycja firmy na rynku uzależniona jest w ogromnym stopniu od umiejętności i zdolności jej pracowników: szybkiego reagowania na wyzwania, sprawnej adaptacji do nowych warunków i potrzeb klientów, zaangażowania pracowników, ich proaktywności i motywacji do pracy.
Myśląc o  rozwoju wysoko efektywnych  systemów pracy w organizacji nie można pominąć jednego z kluczowych na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku czynników, jakim jest odporność psychiczna pracowników. To warunek konieczny efektywności pracowników i tym samym sukcesu organizacji na rynku.

Znaczenie odporności psychicznej dla efektywności pracy

Niektóre osoby traktują wyzwania, problemy i zmiany jako możliwości, inne postrzegają je wyłącznie jako przeszkody. Osoby uzyskujące niskie wyniki w tym obszarze:

• nie lubią nagłych zmian,
• nie lubią być zaskakiwane,
• unikają wyzwań,
• obawiają się porażki.


Osoby uzyskujące wysokie wyniki:

• poszukują wyzwań,
• lubią rozwiązywać problemy,
• same kreują zmiany,
pracują dużo, jednocześnie stale poszukując sposobów zwiększania swojej efektywności.


Poczucie wpływu

Niektóre osoby mają poczucie wpływu na sytuacje. Czują, że są w stanie je kontrolować. Inne uważają raczej, że sytuacje „przydarzają się” im, bez ich wpływu na nie. Osoby uzyskujące niskie wyniki w tym obszarze:

nie czują swojego wpływu na bieg wydarzeń,

preferują zajmowanie się jedną rzeczą na raz,

mają słabo rozwinięte umiejętności planowania i zarządzania czasem.

Osoby uzyskujące wysokie wyniki:

mają poczucie wpływu na to, co się z nimi dzieje,

są w stanie zajmować się i zarządzać kilkoma rzeczami na raz,

dobrze planują i zarządzają swoim czasem.


Poczucie wpływu to jeden z głównych czynników determinujących powstawanie i odczuwanie stresu. W złożonym, skomplikowanym środowisku pracy organizacje oczekują, że pracownicy będą potrafili prowadzić kilka zadań jednocześnie, ze wszystkimi radząc sobie jednakowo skutecznie. Jeśli ten czynnik nie jest monitorowany i rozwijany istnieje ryzyko, iż frustracja z powodu szerokiego zakresu zadań, nie pozwoli na ich efektywne wykonanie. Dodatkowo zaś lęk przed utratą kontroli zdominuje całą pracę, niszcząc zaangażowanie i zadowolenie z jej realizacji.


Pewność siebie

Część osób, posiadająca wiarę w siebie z sukcesem wykonuje swoje zadania. Inni – niepewni siebie i swoich umiejętności wycofują się, często nawet nie podejmując wyzwania.

Osoby uzyskujące niskie wyniki w tym obszarze:

poddają się, gdy tylko spotykają ich choćby drobne niepowodzenia,

nie podejmują się zadań, które wydają się im trudne,

pracują poniżej swoich możliwości,

są mniej wytrwałe.

Osoby uzyskujące wysokie wyniki:

są wytrwałe,

niepowodzenia zwiększają ich determinację do osiągnięcia celu,

potrafią wykorzystywać maksymalnie swoje możliwości i zasoby,

większość zadań wykonują z sukcesem.

Z badania wynika, że osoby na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich posiadają istotnie wyższą odporność psychiczną, przy czym największa dysproporcja jest widoczna w skali pewność siebie:


Okazało się zatem, że badanie odporności psychicznej pozwala określić czynniki sukcesu, czyli czynniki, na których należy się skupić przy rekrutacji i rozwoju, aby możliwy był sukces, zarówno jednostek, jak i zespołów w danej organizacji.

Dzięki spojrzeniu na wyniki można wnioskować o kulturze organizacji oraz ocenić kondycję pracowników w najistotniejszych dla osiągnięć organizacyjnych obszarach. Oznacza to, że badanie odporności psychicznej w organizacji może odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących skuteczności działania organizacji oraz jej preferowanego sposobu na sukces.